سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

محاسبه ابعاد پنجره فضاهای مختلف خانه

محاسبه ابعاد پنجره فضاهای مختلف خانه

در رابطه با محاسبه ابعاد پنجره در آپارتمان‌های مسکونی، اولین مرحله مشخص کردن ابعاد متداول فضاهای اصلی یک خانه آپارتمانی کوچک که نیاز به نور طبیعی دارد، یعنی آشپزخانه، هال، پذیرایی، اتاق‌های خواب و مطالعه می‌باشد. در این رابطه با بررسی پلان و یا وضع موجود ۳۰ مورد از خانه‌های آپارتمانی زیر ۷۰ متر در نقاط مختلف تهران، حدود ابعاد فضایی این کاربری‌ها معین شد. پلان آپارتمان‌های مورد بررسی از شرکت‌های مشاور در زمینه ساخت مسکن دریافت شده‌است و تعدادی از بررسی‌ها میدانی بوده‌است.

همچنین از آنجا که ابعاد مناسب پنجره به صورت درصدی از سطوح داخلی فضا بیان خواهد شد، این نتایج برای تعیین مساحت پنجره در ابعاد مختلف فضایی مربوط به کاربری‌های مورد بررسی، قابل استفاده است.

محاسبه نور روز در فضاهای یک خانه

به منظور محاسبه نور روز، از مساحت میانگین فضاها در جهت‌های نورگیری مختلف استفاده شده است. همچنین میانگین ارتفاع کف تا سقف حدود ۲/۷۰ متر و ارتفاع کف پنجره حدود ۸۰ سانتی متر بوده است. در تنظیمات نرم افزار، داده‌های مربوط به شهر تهران و از آن جمله عرض جغرافیایی تهران (۳۵ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۴۴ دقیقه عرض شمالی) و ضریب آلودگی هوا، که برای شهرهایی مانند تهران در نرم افزار ۰/۷ می‌باشد، در نظر گرفته شده است.

جنس پوشش دیوارهای داخلی و سقف و نیز جنس شیشه در این مدل سازی از انواع متداول که به ترتیب رنگ روشن (با ضریب انعکاس ۰/۷ تا ۰/۸) و شیشه شفاف بدون بازتاب (با ضریب شفافیت ۶۵ تا ۸۰ درصد) و مصالح نزدیک به آن‌ها، که در محاسبات نرم افزار در یک گروه قرار می‌گیرند استفاده شده، باید گفت بررسی موارد خاص مورد بحث این مقاله نبوده است.

همچنین متوسط مقدار نور روز (DF) در این محاسبات بر اساس مقادير استاندارد بیان شده، برای آشپزخانه، هال و پذیرایی و اتاق مشترک برای خواب، کار و مطالعه (کاربری متداول در آپارتمان‌های کوچک) به ترتیب۲، ۱/۵ و ۲/۵ درصد در نظر گرفته شده است. محاسبه عامل نور روز، بدون در نظر گرفتن تابش مستقیم خورشید و در زمان اعتدال پاییزی (اول مهر) انجام می‌شود.


محاسبه نور روز در فضاهای یک خانه


محاسبه نور روز موجود در فضا (بر حسب لوكس)

همچنین شدت نور روز موجود در فضا (بر حسب لوكس)، با توجه به ابعاد به دست آمده پنجره، در روز اول و پانزدهمین روز ماه‌های مختلف سال، در شرایط آسمان صاف، محاسبه می‌شود، مقایسه خواهد شد. این محاسبات در ساعت ۱۰:۳۰ صبح (این ساعت پیش فرض نرم‌افزار می‌باشد. علاوه بر این، در این ساعت در تمام روز های سال، نور روز در فضا موجود است و این ساعت از نظر روشنایی جزو زمان‎‌های بحرانی نیست) انجام شده است.

شناخت ابعاد مناسب سایه‌بان پنجره‌ها

با توجه به شرایط اقلیمی تهران، به منظور بهره‌گیری از نور روز مناسب، باید به کنترل تابش مستقیم خورشید در ماه‌های گرم توجه کرد. به این منظور، پیش از محاسبه ابعاد مناسب پنجره، ابعاد سایه‌بان مناسب برای جهات مختلف، تعیین می‌شود. تأثیر این سایه‌بان در مدل‌سازی نور روز در بخش بعد، در نظر گرفته خواهد شد. برای محاسبه مختصات سایه‌بان مورد نظر از فرمول W= H/SLF استفاده می‌شود.

در این فرمول W عمق سایه‌بان است (مقدار پیش‌آمدگی سایه‌بان)، H ارتفاع زیر سایه‌بان تا کف پنجره (در نمونه‌های بررسی شده حدود ۱/۵ متر) و SLF عامل خط سایه است که برای عرض‌های مختلف جغرافیایی تغییر می‌کند (واتسون، ۱۳۸۷). با توجه به فرمول محاسبه عمق سایه‌بان، و عامل خط سایه، عمق سایه‌بان در پنجره‌های رو به جنوب: ۴۰ سانتی متر (۳/۶_۱/۵= ۰/۴۰) و در پنجره های رو به شرق و غرب: حدود ۱/۸۷ متر (۰/۸_۱/۵=۱/۸۷) می‌باشد (در سمت غرب و شرق می‌توان از سایه‌بان عمودی هم استفاده کرد).


شناخت ابعاد مناسب سایه‌بان پنجره‌ها

فهرست منابع

  1. پورمحمدی، محمد رضا. (۱۳۷۹). برنامه ریزی مسکن تهران. تهران: انتشارات سمت.
  2. واتسون، دونالد. (۱۳۸۷). طراحی اقلیمی، (وحید قبادیان، مترجم). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  3. کوکبی، افشین. (۱۳۸۶). معیار های ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری. هویت شهر.
  4. ذبیحی، حسین، حبیب، فرح؛ و رهبری منش، کمال. (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین میزان رضایت از مجتمع های مسکونی و تاثیر مجتمع های مسکونی بر روابط انسان. هویت شهر،
  5. کلهر، حسن. (۱۳۹۱)، مهندسی روشنایی. تهران: شرکت سهامی انتشار.

برای طراحی داخلی، طراحی نقشه و طراحی نما ساختمان می توانید سفارش خود را به صورت آنلاین در سایت ما ثبت کنید!!

 

بیشترین ها
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان