سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

واژه نامه تصویری معماری کلاسیک ایران و جهان

۴۹ واژه مهم در معماری کلاسیک 

در این مقاله شمارا با واژه نامه تصویری معماری کلاسیک آشنا می کنم. این واژه ها عبارتند از:

۱. Abacus: دال بزرگی که در بالای سرستون برای نگه‌داشتن architrave یا طاق قرار می‌گیرد.

49 واژه مهم در معماری کلاسیک 

۲. Architrave: پایین‌ترین قسمت گلدسته، قسمت زیر Frieze را گویند.


49 واژه مهم در معماری کلاسیک 

۳. Frieze: وسیع‌ترین و مرکزی‌ترین قسمت گلدسته که اغلب با مجسمه‌های برجسته تزئین شده است.


49 واژه مهم در معماری کلاسیک 

۴. Triglyph: یک عنصر تزئینی از یک frieze با دو شیار عمودی ساخته‌شده که اغلب در تغییر با metopes استفاده می‌شود.


49 واژه مهم در معماری کلاسیک 

۵. Metope: فضای مربعی در دیواره بین دو triglyphs که اغلب با مجسمه‌های برجسته یا تزئیناتی مانند سپر پر می‌شود.


49 واژه مهم در معماری کلاسیک 

۶. Cornice: قسمت بیرون زده تزئینی در بالای گلدسته که به تخلیه آب باران نیز کمک می‌کند.


49 واژه مهم در معماری کلاسیک 

۷. Entablature: سازه‌ای که به‌صورت افقی بالای ستون‌ها قرار دارد و از architrave، frieze