سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چگونه کروکی نقشه ساختمان را روی زمین پیاده کنیم؟

امتداد گذاری برای کروکی با وسایل نقشه‌برداری

در کروکی نقشه ساختمان تعیین امتداد گذرنده از دو نقطه را اصطلاحاً امتداد‌گذاری نامگذاری می‌کنند. که کروکی محل تقریبی را نشان می‌دهد.

 

امتداد گذاری برای کروکی با وسایل نقشه‌برداری

وسایل مورد نیاز امتداد گذاری برداشت

 • ژالون
 • سه پایه ژالون گیر
 • تراز ژالون (تراز نبشی)
 • گونیای مساحی
 • میخ چوبی (پیکه)
 • میخ فولادی
 • پتک (چکش ته پهن)
 • میخ فلزی کوچک

علائم مفید و ضروری عملیات نقشه‌برداری

۱. علامت و نشانه آماده باش:

عامل دو دست خود را بالا میبرید و به افراد می‌گوید که آماده باشید و افراد هر کدام که آماده باشند یک دست خود را به معنای آماده بودن بالا می‌برد.

۲. علامت حرکت به سمت راست:

عامل دست راست خود را به سمت راست بدنش باز می‌کند و فرد مورد نظرش را به سمت راست هدایت می‌کند و تا زمانی که دست عامل سمت راست را نشان می دهد فرد باید به حرکت خود ادامه بدهد.

۳. علامت حرکت به سمت چپ:

عامل دست چپ خود را به سمت چپ بدنش باز می‌کند و فرد مورد نظرش را به سمت چپ هدایت می‌کند و تا زمانی که دست عامل سمت چپ را نشان می‌دهد فرد باید به حرکت خود ادامه بدهد.

۴. علامت اتمام کار مورد نظر:

هرگاه عامل دو دست خود را بالای سر ببرد و چند بار باز و بسته کند، یعنی اینکه کار بر روی نقطه مورد نظر پایان یافته است و باید روی نقطه‌ بعدی مستقر شود.

نکته: در فواصل دورتر که دیده نمی‌شود از پرچم‌های مخصوصی استفاده می‌شودکه به صورت شطرنجی و دارای رنگ زرد و سیاه یا سفید و قرمز است.

هشدار: از فریاد زدن و بلند صحبت کردن در حین کار تا حتی‌الامکان خودداری کنید.

ساده ترین امتداد گذاری کاربردی با ژالون

امتدادگذاری بر روی زمین کروکی نقشه ساختمان بین دو نقطه A و B را مشخص می‌کنیم که به کمک ترازنبشی ژالون را در وضعیت قائم نگه می‌داریم، ژالون را در نقطه A مستقر و ژالون دیگری را در نقطه‌ی B قرار می‌دهیم.

اکنون عامل امتداد‌گذاری در فاصله‌ی تقریبی دو یا سه قدم ژالون A را قرار می‌دهیم و یک نفر دیگر ژالونی را در نقطه‌ی C مستقر می‌کنیم که در امتداد نقطه‌ی A و B قرار بگیرد.

و بعد با دستور عامل جابه‌جا می‌شوند تا ژالون‌ها در هر سه نقطه در یک راستا باشند، عامل یک چشم خود را می‌بندد و با چشم دیگرش نگاه می‌کند تا ژالون‌ها را در امتداد هم هدایت کند، و عامل دو دست خود را بالا می‌برد و تکان می‌دهد.

اگر محل نقطه‌ای را که می‌خواهیم ثابت مشخص کنیم خاکی باشد از میخ چوبی استفاده می‌کنیم، برای دقیق‌تر شدن کار یک بار دیگر روی میخ چوبی امتداد‌گذاری و با میخ فلزی نشانه‌گذاری می‌کنیم.

ساده ترین امتداد گذاری کاربردی با ژالون

امتدادگذاری با مانع دید استقرار پذیر به دو روش

روش اول: گاهی ممکن است بین دو نقطه‌ی امتداد‌گذاری مانع دید و عبور وجود داشته باشد، مثل یک تپه که می‌توانیم روی آن ساکن شویم و گاهی ممکن است مانع دید استقرار‌ناپذیر که همان مانع دید و عبور است باشد.

یک عامل پشت ژالون A و عامل دیگر در پشت ژالون B قرار می‌گیرند و ژالون های D و C را هدایت می‌کنند.ابتدا عامل A ژالون‌گیرهای D و C را آماده کار می‌کند و عامل B منتظر می‌ماند تا نوبت به آن برسد عامل A ژالون D را ثابت و ژالون C را در امتداد AD قرار دهد و سپس ژالون‌گیرهای C و D برای عامل B دست بلند می‌کنند تا شروع به کار کند و کار عامل‌ها انقدر امتداد پیدا می‌کند که عامل ژالون‌های C و D را در امتداد A و B ببینند.

روش دوم (یک عامل): عامل اول پشت ژالون C و بار دیگر پشت ژالون D و دوباره پشت ژالون C و… قرار می‌گیرد، آنقدر این عمل را تکرار می‌نماید تا ژالون‌ها را در نقاط مشخص در امتداد هم قرار دهد.

امتداد گذاری با مانع دید و عبور استقرار ناپذیری

زمانی که در بالای تپه‌ای که مانع دید است امثال درخت و دیوار باشد و ممکن است مانع کوه یا یک ساختمان بلند باشد که از طریق روش غیرمستقیم از روابط هندسی و مثلثاتی استفاده می‌شود.

روش‌های اندازه‌گیری فواصل و توضیحات مربوطه

فاصله‌های اندازه‌گیری شده باید طول‌های افقی باشند و اگر فاصله‌های مایل اندازه‌گیری شده باشند با محاسبه طول‌های غیرافقی را به طول‌های افقی تبدیل نمود.

۱. اندازه‌گیری فواصل به روش مستقیم:

با وسیله‌ای که طول آن ثابت است فاصله دو نقطه را که می‌توان با وسایل کم دقت یا دقیق اندازه‌گیری کرد.

۲. روش اندازه‌گیری فواصل با قدم:

در روش اندازه‌گیری با قدم باید به بعضی نکات و شرایط محیط دقت کرد، اینکه بین دو نقطه شیب و پستی و بلندی زیادی نباشد. این روش در زمین‌های هموار و کم شیب کاربرد دارد و برای تعیین فاصله‌ها و تهیه کروکی مناسب است.

۳. اندازه‌گیری فواصل با پیرامون ثابت (رول فیکس Rollfix):

یک چرخ که به آن دسته ای متصل است و با کمک دسته چرخ را در مسیر مشخص حرکت می‌دهند تا طول آن را برحسب متر اندازه بگیرند.

۴. اندازه‌گیری فواصل با زنجیرمساحی:

این زنجیر از مفتول‌های فلزی به طول ۲۰ الی ۲۵ سانتیمتر است که به وسیله‌ی حلقه‌های فلزی باهم متصل می‌شوند و از پلاک‌های مخصوصی برای نشان دادن محل متر و دسیمتر استفاده می‌شود. هر ۱۰۰۰ متر امکان ۱ متر خطا وجود دارد.

 ۵. اندازه‌گیری فواصل با نوار مترکشی:

متر رایج‌ترین و کاربردی‌ترین وسیله اندازه‌گیری طول با دقت متوسط می‌باشد. و انواع آنها مترهای پارچه‌ای و پلاستیکی، مترهای فلزی، مترهای چوبی تاشو هستند.

 5. اندازه‌گیری فواصل با نوار مترکشی:

مترکشی در زمین های افقی دارای پستی و بلندی

در کارهای کم دقت از ناهمواری‌های کوچک و شیب کم صرف‌نظر و زمین‌ها را افقی و هموار فرض می‌کنیم و امتدادگذاری بین دو نقطه را انجام می‌دهیم. و بین دو نقطه را میخکوبی و برای دقت بیشتر از متر فلزی استفاده می‌کنیم.

مترکشی در زمین های دارای شیب و ناهمواری 

به دو صورت افقی و شیبدار است. در امتدادگذاری فواصل بین دهانه‌ها را مناسب با شیب زمین انتخاب می‌کنیم و هرآنچه شیب تندتر باشد دهانه‌ها را کوچکتر مشخص و براساس شیب فاصله ژالون‌ها را در نظر می‌گیریم.

روش های اندازه‌گیری فاصله افقی بصورت غیر مستقیم

 • اندازه‌گیری فاصله ها با وجود مانع عبور
 • اندازه‌گیری فاصله ها با وجود مانع دید

اندازه‌گیری فواصل به روش الکتروماگنتیک ارسال امواج رادیویی و لیزر

روش الکتروماگنتیک همان امواج رادیویی و لیزر است، بسیاری از خطاهای انسانی و دستگاه و اشتباهات را حذف می‌کند که برای اندازه‌گیری فاصله با صرف هزینه و وقت کمتر می‌توان به نتیجه رسید.

دستگاه را روی یک نقطه مستقر و یک رفلکتور نصب می‌کنیم که روی آن منشورهایی نصب شده که امواج ارسالی را منعکس می‌کند و از روی دستگاه فاصله یاب فاصله و زمان رفت و برگشت موج را محاسبه می‌کند و بصورت دیجیتالی نمایش می‌دهد و فواصل دورتر تعداد منشورهای رفلکتورها بیشتر است.

اندازه گیری زاویه های قائم و افقی و شیب با وسایل نقشه‌برداری

 • ژالون
 • نوارهای مدرج
 • شاقول
 • گونیای مساحی
 • قطب نما
 • شیب سنج
 • شاخص مدرج
 • تراز

سه مراحله کلی برای تهیه کروکی نقشه ساختمان

۱. چگونه منطقه را شناسایی کنیم؟

اولین گروهی که به منطقه اعزام می‌شود و قبل از اعزام ابتدا نقشه‌های موجود را بررسی کرده و اطلاعات مقدماتی وضعیت منطقه شامل: موقعیت جغرافیایی، شکل عوارض، نقاط نقشه برداری، راه‌های ارتباطی.

و وظایف گروه شناسایی تهیه کروکی، انتخاب نقاطی به عنوان رئوس برداشت و انتقال آن برای کروکی، تعیین روش کار با توجه به شرایط محیطی و شکل عوارض منطقه، تعیین وضعیت امتداد منطقه به امتداد شمال.

۲. ۳ روش مختلف برداشت

جمع آوری اطلاعات و اندازه‌های مشخص و دقیق از موقعیت و ابعاد عوارض طبیعی و مصنوعی که جهت ترسیم و تکمیل نقشه است و روش های مختلف آن نظیر:

 • برداشت با وسایل ساده برای کارهای ساده و مناطق کوچک
 • برداشت با دوربین‌های نقشه‌برداری جهت کارهای دقیق
 • برداشت به وسیله‌ عکس‌های هوایی برای مناطق گسترده

انواع برداشت‌های مسطحاتی با وسایل نقشه‌برداری:

 • برداشت از طریق یک خط هادی (خط مبنا)
 • برداشت از طریق دو یا چند خط هادی
 • برداشت از طریق مثلث بندی

۳. محاسبه و ترسیم به صورت گرافیکی:

محاسبات به صورت گرافیکی (نقشه) تبدیل شده باشد. اندازه های به دست آمده از برداشت برای کروکی نقشه ساختمان را روی کاغذ ترسیم نقشه انتقال می‌دهیم.

ابتدا نقشه را یک بار بصورت دستی با مداد ترسیم و برای کنترل به منطقه برده و اندازه‌ها و اطلاعات نقشه را بررسی می‌کنیم و بعد از اطمینان از درستی نقشه آن را با راپید روی کاغذ کالک رسم نمایید که به آن نقشه اصلی نیز می‌گویند.

در آخر آن را وارد سیستم نموده و بصورت عددی ذخیره و با مقیاس دلخواه روی کاغذ چاپ می‌کنیم.

تعریف و هدف ترازیابی در نقشه برداری

ترازیابی تعیین اخلاف ارتفاعات نقاط نسبت به یکدیگر و به آن لولینگ یا نیولمان نیز می‌گویند. و کاربرد آن استفاده در پروژه‌های عمرانی، کشاورزی و آبرسانی، تسطیح و سایر رشته‌ها است. و انواع آن از قبیل: بارومتریک، غیرمستقیم (مثلثاتی)، مستقیم (هندسی) می‌باشد.

برخی از روش‌های ترازیابی مستقیم (هندسی):

 • ترازیابی با شیلنگ تراز
 • ترازیابی با شمشه و تراز‌بنایی
 • ترازیابی با شمشه و شاقول‌بنایی
 • ترازیابی با ژالون و تراز‌دستی

هدف از ترازیابی که به دلایل متفاوتی صورت می‌گیرد:

 • پیدا کردن شکل طبیعی یک قطعه زمین از نظر ناهمواری
 • یافتن شیب یک امتداد یا سطح در طول مسیر یا روی سطح
 • ایجاد سطوح افقی و کنترل آن‌ها
 • یافتن شکل مقاطع قائم برای محاسبه‌ی عملیات خاکی

مصطلحات کاربردی و بسیار مهم در ترازیابی 

 • امتداد قائم یک نقطه
 • خط افقی
 • صفحه قائم
 •  سطح تراز
 • سطح تراز مبنا
 • بنچمارک
 • بنچمارک‌های ژئودزی
 • بنچمارک‌های اختیاری
 • بنچمارک‌های موقتی
 • ارتفاع نقطه
 • صفحه افقی یک نقطه

ترازیابی با دوربین‌های ترازیاب و کنترل عملیات

برای اینکه خطاهای انسانی کمتر و دقت و سرعت عمل لازم بالا برود، وسایل و دستگاه‌هایی ساخته شده که کار را راحت کرده است.مثال بجای تراز‌دستی از تراز‌یاب و بجای ژالون از شاخص (میر) استفاده می‌شود.

در کنترل عملیات ترازیابی اگر اندازه‌ها قابل کنترل نباشند کاملا بی‌ارزش و قابل استفاده نمی‌باشد، که برای کنترل نیاز به استفاده از روش‌های متفاوتی است که اصلی‌ترین آن تکرار کنترل اندازه‌ها یعنی در مسیر ترازیابی بین دو نقطه دو بار طی می‌شود، به بار اول  رفت و بار دوم برگشت می‌گویند.

توضیح استادیمتر در ترازیابی نقشه

در اندازه‌گیری فاصله افقی با استفاده از شاخص را استادیمتر می‌گویند.

تکنیک های شبکه بندی در نقشه توپوگرافی

 • تهیه نقشه شناسایی منطقه
 • انتخاب خط مبنا در روی زمین
 • اخراج امتدادهای قائم روی خط مبنا
 • اجرای امتداد مبنا بر روی زمین با پودر گچ و رنگ
 • مترکشی و تقسیم بندی خط مبنا با توجه به نوع منطقه
 • ترازیابی روی خط مبنا بصورت رفت و برگشت
 • ترازیابی سایر نقاط شبکه به روش مناسب
 • ترسیم شبکه روی شیت نقشه با توجه به مقیاس
 • تایید ارتفاع نقاط شبکه از روی فرم‌ها و جدوال محاسباتی
 • درون‌یابی برای یافتن نقاط روی منحنی‌های میزان
 • متصل شدن نقاط هم ارتفاع به یکدیگر با توجه به کروکی منطقه
 • ترسیم خطوط منحنی میزان در نقاط شکسته
 • ترسیم نقشه توپوگرافی

قسمت‌های متفاوت دستگاه (دوربین) زاویه‌یاب

 • مگسک
 • نقطه نشانه مرکزی
 • پیچ آینه مخصوص شب
 • پیچ حرکت سریع تلسکوپ
 • پیچ تنطیم تصویر
 • میکروسکوپ زاویه
 • عدسی چشمی
 • پیچ حرکت کند تلسکوپ
 • تراز استوانه‌ای
 • قفل لمب
 • پیچ حرکت سریع در سمت
 • پیچ جدا کننده ترابراگ
 • آینه تراز لوبیایی
 • پوشش لمب قائم
 • شکاف درجه برای قراولروی
 • آینه تنظیم نور لمب‌ها
 • پیچ تراز لمب قائم
 • پریز آلیداد
 • محل قرار گرفتن در جعبه تئودولیت
 • پیچ تنظیم تراز
 • تراز کروی

قسمت‌های متفاوت دستگاه (دوربین) زاویه‌یاب

مرکزهای دوربین زاویه‌یاب برای تهیه کروکی نقشه ساختمان:

 • محور اصلی و قائم pp
 • محور ثانوی و افقی TT
 • محور قراولروی و نوری OO

توضیح کلی از چگونگی تهیه کروکی نقشه ساختمان

گاهی زمین‌ها دارای قناسی و پیچیدگی برای ترسیم کروکی هستند. ابتدا باید کارشناسان شهرداری زمین را بررسی کنند که در این قسمت براساس موقعیت، وضعیت جوی و جغرافیایی، راه‌ها، ضوابط و طراحی‌ها، عقب‌رفتگی‌ها، مقدار گسترش، کاربردها و… تعیین می‌شود.

که نیاز به وسایلی نظیر:

 • متر‌نواری
 • قطب‌نما
 • ژالون
 • گونیای‌مساحی
 • شیب‌سنج دستی
 • تراز‌نبشی

وبعد محدوده کار را بر روی زمین با علامت‌گذاری نشان و عوارض آن را شناسایی می‌کنیم. در این عملیات با یکسری نقاط کنترل فواصل و زوایای افقی و قائم و اختلاف ارتفاع را اندازه‌گیری و مشخص ‌می‌کنیم. همچنین تعیین تقریبی شمال زمین برداشت با استفاده از قطب‌نما و ترسیم علامت بر روی کروکی و همچنین نشان دادن عوارض بر روی کروکی و کنترل کردن مشاهدات و اندازه‌ها.

و در آخر کروکی را برای شروع طرح اولیه به دست طراح و معمار می‌رسانند.

برای طراحی داخلی، طراحی نقشه و طراحی نما ساختمان می توانید سفارش خود را به صورت آنلاین در سایت ما ثبت کنید!

بیشترین ها
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان