سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اتوکد
نقشه‌های ساخت خانه شامل مقطع عرضی و طولی می‌شود. حالا اگر خط مقطع از پلان پله عبور کرده باشد می‌توان با جزییات بهتری ترسیم مقطع پله را نشان داد. شهرداری و نظام‌مهندسی به این نقشه‌ها نیاز دارند. در این مطلب ...
برای محاسبه کردن مساحت و محیط انواع مختلف اشکال ازجمله زمین‌های قناس می‌توان از فرمان AREA در اتوکد  استفاده کرد. روش استفاده از این فرمان به روش زیر است: روش اول: برای دسترسی به‌فرمان AREA باید در نوارابزار RIBBON در ...
توسط
تومان