دتایل ها

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

 • انواع مختلف پله ساختمان (پلان و مقطع)

  تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۳۹۹تعداد فروش: 9تعداد بازدید: 1622
  تومان63.000
 • پکیج دتایل‌های کف طبقات و محوطه

  تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۰تعداد بازدید: 237
  تومان60.000
 • جزئیات دیوارهای خارجی در محدوده کف محوطه و زیرزمین

  تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۰تعداد فروش: 5تعداد بازدید: 63
  تومان60.000
 • دتایل اتصال پله داخلی به پی با سازه فلزی در طبقه همکف

  تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹تعداد فروش: 31تعداد بازدید: 1048
  تومان39.000
 • دتایل اجرایی پله بتنی به شناژ

  تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹تعداد فروش: 11تعداد بازدید: 947
  تومان43.000
 • دتایل اجرایی درز انبساط در پارکینگ و طبقه همکف

  تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹تعداد فروش: 6تعداد بازدید: 713
  تومان35.000
 • دتایل اجرایی سرویس بهداشتی ایرانی

  تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹تعداد فروش: 19تعداد بازدید: 913
  تومان46.000
 • دتایل اجرایی عایق کاری دیوار حائل زیر زمین

  تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۹تعداد فروش: 7تعداد بازدید: 1470
  تومان52.000
 • دتایل ساخت بادبند از نبشی دوبل

  تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰تعداد فروش: 3تعداد بازدید: 67
  تومان57.000
 • دتایل سرویس بهداشتی ایرانی

  تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۳۹۹تعداد فروش: 27تعداد بازدید: 800
  تومان22.000
 • دتایل کفسازی سرویس بهداشتی (کفسازی و عایق کاری بین حمام و توالت)

  تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۳۹۹تعداد فروش: 13تعداد بازدید: 1330
  تومان35.700
 • مجموعه دتایل های ساختمان شناژی

  تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰تعداد فروش: 4تعداد بازدید: 123
  تومان85.000