فروشگاه

نمایش 61–72 از 138 نتیجه

 • پروژه کامل موزه تاریخ

  تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰تعداد بازدید: 34
  تومان240.000
 • پروژه کامل و جامع بیمارستان

  تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹تعداد فروش: 6تعداد بازدید: 343
  تومان652.000
 • پروژه مجتمع مسکونی ۹‌طبقه

  تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰تعداد بازدید: 50
  تومان144.000
 • پروژه مجتمع مسکونی با طرح تفنگ

  تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰تعداد فروش: 2تعداد بازدید: 212
  تومان264.000
 • پروژه مجتمع مسکونی با طرح صدف

  تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰تعداد فروش: 3تعداد بازدید: 220
  تومان210.000
 • پروژه مجتمع مسکونی با کانسپت صندوق‌صدقات

  تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰تعداد فروش: 2تعداد بازدید: 235
  تومان332.000
 • پروژه مجتمع مسکونی طرح ۵ (کارشناسی معماری)

  تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰تعداد بازدید: 693
  تومان257.000
 • پروژه مرکز آب درمانی

  تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰تعداد بازدید: 32
  تومان243.000
 • پروژه مرکز تجاری فرهنگی تاکید بر معماری سبز

  تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹تعداد فروش: 4تعداد بازدید: 248
  تومان173.000
 • پروژه مسکونی ۱۸۰ متری

  تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۰تعداد بازدید: 51
  تومان247.000
 • پروژه مسکونی اجرایی (مصالح آجربنایی)

  تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۰تعداد فروش: 2تعداد بازدید: 206
  تومان1.900.000
 • پروژه مسکونی شناژی یک طبقه (اجرایی)

  تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۰تعداد فروش: 3تعداد بازدید: 198
  تومان1.580.000