سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ابزار و لوازم جوشکاری برق
در این مقاله شما را با دستگاه جوش گاز و متعلقات آن آشنا می کنیم در ابتدا به تعریف جوشکاری با گاز می پردازیم. منظور از جوشکاری با گاز چیست؟ جوشکاری با گاز فرآیندی است که در آن با استفاده ...
۳ عامل موردنیاز در هنگام جوشکاری جوشکاری عبارت است از اتصال و یکپارچه کردن قطعات فلزی به کمک حرارت، فشار و یا ترکیبی از حرارت و فشار. در فرایند جوشکاری عوامل زیر موردنیاز می‌باشد که در مورد هر یک از ...
توسط
تومان