سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انجام بازسازی ساختمان
بازسازی ساختمان به‌عنوان نوسازی یک یا چندطبقه یا حتی کل سازه موجود تعریف می‌شود. ازیک‌طرف، می‌تواند بر تعمیر و نگهداری و همچنین رفع نواقص (جزئی)  تمرکز کند. اغلب تجهیزات قدیمی ساختمان با طراحی مدرن (کامل) جایگزین و تکمیل می‌گردد. بسیاری ...
توسط
تومان