سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بافت فرسوده
منظور از بافت فرسوده و ناپایدار چیست؟ بافت فرسوده و بافت ناپایدار در معماری این گونه تعریف می شود: بافت فرسوده: به بلوک هایی اطلاق می‌شود که هر سه شرط ذیل را دارا باشند: ناپایداری: 50% از بناهای موجود در بلوک، ...
توسط
تومان