سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تاثیر درجه حرارت بر ساختمان
آشنایی با تاثیر اقلیم در معماری هدف اصلی در این تحقیق بررسی های تاثیر اقلیم در طرح ریزی شهری است، چرا که شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین ...
توسط
تومان