سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تبدیل معبد هندو به مسجد
رنگ های جذاب در معماری مساجد هند در ابتدای ورود اسلام به هند، معابد بزرگ هندویی و بودایی به مسجد تبدیل شدند، ولی در سال های بعد الگوی معماری و تزئینات از ایران و عربستان تأثیر پذیرفت؛ به گونه ای ...
توسط
تومان