سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تراکم خالص مسکونی
 مدیریت بهینه فضا و جمعیت با رعایت تراکم ساختمان  تراکم ساختمان یک مسئله بسیار مهم در کار ساخت و ساز است. اگر تراکم ساختمان را بدون توجه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی در جامعه اجرا کنیم مشکلات زیادی ایجاد می ...
توسط
تومان