سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعریف تجربه فضایی در معماری
آیا مفهوم واقعی فضا را می دانید؟ یکی از مهمترین موضوعات معماری در چند دهه گذشته «مقوله فضا» است. واژه فضا در میان معماران و دانشجویان معماری کاربردی روزمره دارد و بنظر می رسد بیش از واژه هایی چون گونه ...
توسط
تومان