سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

خصوصیات محل قرارگیري کنتور
بازرسی گاز در لوله کشی ساختمان بازرسی گاز: نقشه لوله کشی پلان و محوطه، نقشه ایزومتریک، زیربنا و مصرف گاز، کروکی محل، فهرست اجناس و استانداردهاي آن ها. نکات مهم در بازرسی گاز طول و سایز لوله ها در نقشه ...
توسط
تومان