سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

دیوار نسبی ساختمان شناژی
ویژگی های ساختمان ها با سازه آجر بنایی سازه آجر بنایی: ساختمان‌های کوچک که تا 3 طبقه اجازه ساخت دارند. اسکلت اصلی این نوع ساختمان‌ها آجر بوده و برای ساختن سقف‌ها در ایران معمولاً از پروفیل IPE و آجر به‌صورت ...
منظور از دیوار نسبی چیست؟ در ساختمان های آجربنایی دو نمونه دیوار داریم: دیوار باربر و دیوار غیر باربر. دیوارهای نسبی جزو دیوار های باربر ساختمان های آجری محسوب می شود، که برای مقاومت برشی ساحتمان های آجر بنایی در ...
توسط
تومان