سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روشنایی و نور در مراکز درمانی
 استفاده از نور، رنگ و بافت برای آوردن فضای باز به داخل می‌تواند از موفق‌ترین طراحی داخلی مراقبت‌های بهداشتی ازنظر بصری با محیط‌های طبیعی داشته‌باشد. این موضوع به مراکز درمانی کمک می‌کند تا ارتباطات قوی با جوامع خود را تقویت ...
توسط
تومان