سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

روش های سریع اطفا حریق
روش های جلوگیری از ایجاد حریق در ساختمان روش های زیادی جهت ایجاد حریق وجود دارد که عبارتند از: کاربرد مواد ومصالح مقاوم دور نگه داشتن گاز های سمی و اشتعال زا  از جرقه استفاده از سیستم های سالم که ...
توسط
تومان