سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طراحی رمپ پارکینگ
ضوابط مربوط به پارکینگ ساختمان اصل موضوع ضوابط مربوطه پارکینگ به مکان پارک خودرو و خارج شدن از آن بر می گردد. ضوابط ملاک عمل موجود برای این اصل مهم به شرح زیر است: 1. فضای سر پوشیده لازم برای ...
توسط
تومان