سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

طراحی معماری برج‌ها (ساختمان‌های بلند)
مناره‌ها و برج‌های مخابراتی در طول تاریخ به‌عنوان بلندترین ساختمان‌های ساخته شده توسط انسان موردتوجه خاص بوده‌اند. این ساختمان‌ها ضمن اینکه دارای عملکردهای معماری خاص هستند؛ به‌عنوان نمادهای شهرها و کشورهای جهان شناخته شده‌اند. تعریف مناره‌ها از نظر معنایی و ...
معیارهای گوناگونی که باید در طراحی یک برج در نظر گرفت، مشارکت و همکاری تمامی متخصصان دست‌اندرکار در طراحی برج‌ها را ضروری می‌سازد. فرم و تناسب را می‌توان پیچیدگی سامان‌یافته تعریف کرد، فرم برج‌ها به علت شاخص بودن این ساختمان‌ها ...
توسط
تومان