سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

محاسبه درز انقطاع
هدف و مفهوم کلی درز انقطاع درز انقطاع به معنی درز جداکننده یا درز قطع‌کننده است. این درز باعث می‌شود که ساختمان‌ها از هم فاصله بگیرند و در هنگام زلزله به یکدیگر نیرو وارد نکنند. بهترین نحوه محاسبه درز انقطاع ...
توسط
تومان