سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

محاسبه دیوار نسبی
منظور از دیوار نسبی چیست؟ در ساختمان های آجربنایی دو نمونه دیوار داریم: دیوار باربر و دیوار غیر باربر. دیوارهای نسبی جزو دیوار های باربر ساختمان های آجری محسوب می شود، که برای مقاومت برشی ساحتمان های آجر بنایی در ...
توسط
تومان