سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مصالح جدید دیوارچینی
آشنایی با انواع دیوارچینی در ساختمان‌سازی در این مقاله شمارا با انواع دیوار، کف و مصالح به‌کاررفته و در آن‌ها و همچنین سوراخ‌کاری و کنده‌کاری کف و دیوار آشنا می‌کنیم. در اکثر بناها به علت داشتن زیرزمین سطح بنا ممکن ...
مصالح دیوار در مناطق مختلف بسیار با هم تفاوت دارند. دیوارهای خارجی (دیوار‌هایی که یک سمت داخل ساختمان است و سمت دیگر خارج ساختمان) را می‌‌توان با آرایه وسیعی از مواد و تکنیک ها به پایان رساند. اتمام دیوارهای خارجی ...
با جزئیات کامل دیوارهای بلوک بتنی آشنا شوید! دیوار های بلوک بتنی: بلوک‌های بتنی توخالی، از اختلاط سیمان، ماسه و آب به وسیله ی قالب های دستی یا دستگاه های مخصوص بلوک زنی ساخته می‌شوند. ساختمان های بلوک بتنی در ...
توسط
تومان