سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

معماری باروک در انگلستان
معماری زیبای باروک در انگلستان معماری باروک در انگلستان، گسترش دامنه نفوذ بریتانیا در قارۀ اروپا و آمریکا به ویژه پس از بازگشت خاندان استوارت به سلطنت درقرن هفدهم، نیاز به ایجادکاخ های پرشکوه دراملاک وسیع مطرح گردید. باروک در ...
توسط
تومان