سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

معماری در اقلیم گرم و خشک ایران
بررسی تأثیر اقلیم بر ساختمان‌سازی زیستگاه‌ها و محل‌های استقرار جوامع را ابتدا خانه‌های مسکونی شکل می‌دهند. سپس بناهای دیگر برای پاسخ‌گویی به نیازهای دیگر جامعه ساخته می‌شوند. درگذشته‌ی معماری کشورمان، خانه همواره بیانگر الگوی زندگی، فرهنگ، اقتصاد و متکی بر ...
توسط
تومان