سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

معماری دوره هخامنش
مشخصات و شکل ستون‌های هخامنشی نگرش اجمالی ما در این مبحث باید از تحلیل و تفسیر شکل ستون‌های معماری دوره هخامنش آغاز گردد. در درجه اول مجذوب شکل‌های متفاوت آن‌ها می‌شویم و از این موضوع شگفت‌زده می‌گردیم. نوع ستون‌های درون ...
توسط
تومان