سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

منظور از دتایل میلگردهای ثلث میانی چیست؟
اجرای دتایل میلگردهای ثلث میانی در ساختمان‌های شناژی ساختمان‌های شناژی ساختمان‌های آجری هستند که کم‌کم به آن‌ها میلگرد و شناژ اضافه شد. شناژ‌های اضافه‌شده شامل؛ شناژ کف، شناژ قائم و شناژ افقی بود. این شناژ‌ها اضافه شد تا مقاومت کششی ...
توسط
تومان