سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نانو شیشه
نانو شیشه ها و فناوری نانو نور تابیده شده به شیشه، بسته به شفافیت آن به سه دسته تقسیم می شود: پرتو جذب شده پرتو انتقال یافته پرتو بازتابیده شده هرگاه با کمک فناوری نانو شفافیت شیشه را به حداکثر ...
توسط
تومان