سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نورگیر تهویه باانرژی خورشیدی
نورگیر به عنوان سازه ای منتقل کننده نور توصیف می شود که تمام یا بخشی از فضای سقف ساختمان را برای اهداف روشنایی روز تشکیل می دهد. به کار بردن نور طبیعی به‌عنوان یک عامل مهم در طراحی ساختمان و ...
توسط
تومان