سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پیشرفت شهرسازی رفسنجان
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری برنامه ریزی کاربری زمین به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی اطلاق می شود. برنامه ریزی کاربری زمین شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها، عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری و ...
توسط
تومان