سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پیش گرم کردن در جوشکاری
۳ عامل موردنیاز در هنگام جوشکاری جوشکاری عبارت است از اتصال و یکپارچه کردن قطعات فلزی به کمک حرارت، فشار و یا ترکیبی از حرارت و فشار. در فرایند جوشکاری عوامل زیر موردنیاز می‌باشد که در مورد هر یک از ...
منظور از جوشکاری فلزات چیست؟ جوشکاری فرآیند پیوستن دو یا چند فلز مشابه یا شبیه به ذوب فلز با حرارت دادن بیش از نقطه ذوب و زیر نقطه ذوب نیست. این فرایند را می‌توانیم با آوردن فشار یا بدون فشار ...
توسط
تومان