سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

صفرتا صد نگارش پروپوزال

آشنایی با ماهیت کلی نگارش پروپوزال

توجه و اهتمام به امر پژوهش و تحقیق یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین امور در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی محسوب می‌شود و در این راستا ایجاد زمینه‌های مساعد و تشویق و ترغیب دانشجویان مستعد و ایجاد روند صحیح یکی از مؤثرترین گام‌ها است. علاوه براین در رشته‌هایی که ارائه پایان‌نامه تحقیقی بخشی از دروس دوره تحصیلی است لازم است دانشجو با روش اصولی نگارش پروپوزال و روش تحقیق آشنایی کامل پیدا کند به‌گونه‌ای که پایان‌نامه قابلیت دفاع داشته باشد. پروپوزال همان طرح تحقیق است که در حدود ۶ تا ۵۱ صفحه می‌باشد.

سه سؤال مهم در پروپوزال نویسی

در بحث پروپوزال نویسی سه سؤال اساسی مطرح است:

۱. پروپوزال چیست؟

۲. چرا باید پروپوزال نوشت؟

۳. اجزاي یک پروپوزال کدم‌اند؟

جان دیوئي معتقد است:«اولین مرحله تحقیق احساس وجود یک مشکل است؛ به این معني که پژوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکلي روبرو شده است، در حل آن ابهام یا تردید دارد و نمی‌تواند در مقابل آن ساکت بماند».

منظور از پروپوزال نویسی چیست؟

نقشه‌ای که با حرکت بر طبق آن در یک طرح تحقیقاتی به اهداف خود می‌رسیم را منشور تحقیق Rsearch Protocol گویند.

۱. لیستی از تمام مراحل تحقیق و اقدامات لازم در جهت رسیدن به هدف پژوهش را فراهم می‌آورد.

۲. اولین قدم براي شروع یک طرح تحقیقاتی است که در انسجام اهداف و فرضیات و روش کار به محقق کمک می‌کند.

 3. محقق را به‌سوی رفع نواقص و به‌خصوص خطاهاي تحقیق خود قبل از شروع پژوهش سوق می‌دهد.

 4. امکان برآورد هزینه‌ها و زمان لازم براي اجراي طرح را جهت سازمان حمایت‌کننده تحقیق فراهم می‌نماید.

 5. ترتیب زمانی هر فعالیت را مشخص می‌کند.

 6. مشخص می‌کند که چه فعالیت‌هایی در عرض یکدیگر و به‌موازات هم باید انجام پذیرد.

 7. طرح باعث می‌گردد که محقق تصویري کامل از مجموعه اقدامات و امور مربوط به پژوهش علمی را تهیه کند.

۸. باعث می‌شود تا فهرست کاملی از کلیه نیازهاي بودجه‌ای، نیروي انسانی، وسایل و امکانات که براي تحقیق لازم است

فراهم شود.

 9. از سرگردانی و بلاتکلیفی در انجام بعضی از مراحل و امور مربوط به طرح جلوگیري به عمل می‌آورد.

تهیه طرح اولیه یا طرح کلی تحقیق

شما ممکن است ایده‌های خوب و روشنی در خصوص مفاهیم کلیدي، مسائل و زمینه‌های مرتبط با تحقیقتان داشته باشید؛ اما این کافی نیست و بایستی تصویر روشنی از کل پروژه تحقیق داشته باشید.

تهیه طرح اولیه یا طرح کلی تحقیق

تهیه طرح اولیه یا طرح کلی تحقیق

تهیه طرح اولیه یا طرح کلی تحقیق

تهیه طرح اولیه یا طرح کلی تحقیق

مراحل اجراي یک تحقیق

۱. انتخاب موضوع تحقیق

۲. بیان مسئله

۳. پیشینه تحقیق

۴. تدوین اهداف، فرضیات، سؤالات

۵. مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آن‌ها

۶. تعیین ابزار اندازه‌گیری

۷. مشخص کردن جامعه موردبررسی، نمونه و حجم نمونه

۸. انتخاب روش تحقیق

۹. گردآوري داده‌ها

۱۰. تنظیم و تلخیص داده‌ها (آمار توصیفی)

۱۱. تحلیل داده‌ها و نتیجه‌گیری (آمار استنباطی)

۱۲. تدوین گزارش و انتشاریافته‌ها

شرایط انتخاب موضوع پروپوزال

۱. موضوع پروپوزال با تخصص و تحصیلات پژوهشگر ارتباط داشته باشد.

۲. موضوع به مشکل یا مشکلاتی بپردازد که از اولویت بالایی برخوردار باشد.

نکته: که این بر اساس شدت مسئله، وسعت مسئله و افراد تحت تأثیر است.

۳. موضوع غیرتکراری، بدیع و نو باشد.

نکته: قبل از اینکه تصمیم به اجراي یک طرح تحقیقاتی بگیرید بسیار مهم است که دریابید آیا موضوع پیشنهادي در منطقه مورد

نظر و یا مناطق مشابه موردبررسی قرارگرفته است یا خیر؟

شرایط تحقیق روی موضوع تکراری

تنها در سه وضعیت زیر می‌توان به انجام تحقیق روي موضوعی که قبلاً روي آن کارشده است اقدام کرد.

الف) در شرایط زمانی متفاوت

ب) در شرایط جغرافیائی مختلف

ج) در صورت عدم دستیابی به نتایج کافی

۴. موضوع باید با سطح تحصیلی پژوهشگر و تجارب او همخوانی داشته باشد.

۵. منابع لازم از قبیل اطلاعات مواد و وسایل تجهیزات بودجه براي انجام داشته باشد.

 6. پژوهش پذیر بودن

۷. توانایی پژوهشگر

۸. منابع مادي

۹. به‌صرفه بودن

۱۰. پژوهش در زمان مطرح‌شده قابل انجام باشد.

۱۱. نتایج حاصل از انجام پژوهش قابل‌توجه باشد.

۱۲. حقوق انسان‌ها و نکات اخلاقی در پژوهش رعایت شده باشد.

۱۳. ازنظر اجتماعی، فرهنگی، ارزشی و سیاسی مقبولیت داشته باشد.

۴ روش پیدا کردن مسئله

۱. استفاده از تجارب

۲. استنتاج از نظریه‌ها و فرضیه‌ها

۳. استفاده از متون درسی و مجلات تخصصی

۴. ادارات، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی خصوصی

مسئله:

مسئله یا مشکل پدیدهاي است غیرعادي که درروند کار سیستم وجود دارد و چون اخلال و بی‌نظمی ایجاد می‌کند سبب افت یا کاهش کمی و کیفی جریان کارها و بازده سیستم می‌گردد. مسئله یا مشکل عبارت است از شکاف بین وضعیت موجود و آنچه باید باشد.

عناصر و ساختار طرح تحقیق (پروپوزال)

۱. مشخصات دانشجو

عناصر و ساختار طرح تحقیق (پروپوزال)

۲. مشخصات استادان راهنما و مشاور

عناصر و ساختار طرح تحقیق (پروپوزال)

۳. مشخصات پایان‌نامه

۳-۱) عنوان پایان‌نامه

۳-۲) نوع پژوهش

 3-3) کلیدواژه‌ها

۴. طرح مسئله و اهمیت پژوهشی آن

۵. اهداف تحقیق

۶. فرضیه‌ها

 7. مروري بر پژوهش‌های انجام‌شده

۸. روش انجام پژوهش

۸-۱) جامعه آماري موردمطالعه

 8-2) حجم نمونه و روش نمونه‌گیری

 8-3) روش گردآوري اطلاعات

۸-۴) ابزار گردآوري اطلاعات

۸-۵) روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

 9. فهرست منابع

۱۰. جدول زمانی و مراحل اجراي پایان‌نامه

۱۱. اطلاعات مربوط به هزینه‌های پایان‌نامه

۱۲. ضمایم

نکته: فرم طرح تحقیق پایان‌نامه باید به‌صورت تایپ‌شده، در ۳ نسخه تکمیل و پس از تائید استادان راهنما و مشاور، حداقل ۱۰ روز پیش از تشکیل جلسه شورای تحصیلات تکمیلي گروه آموزشي مربوط، تحویل گردد.

مشخصات مهم در  نوشتن پایان‌نامه 

۳-۱) عنوان پژوهش:

اسم یا عنوان پژوهش بیانگر هویت و محتواي آن است که باید داراي دو ویژگی باشد:

۱. جامع باشد یعنی بیانگر محتواي پژوهش باشد.

۲. مختصر باشد.

سه نکته مهم در نوشتن تحقیق

به‌طورمعمول و نه در همه تحقیق‌ها در نظر گرفتن سه نکته در عنوان می‌تواند مفید باشد.

۱. چه چیز را می‌خواهیم بررسی کنیم؟

۲. درچه زمانی؟

۳. در کجا؟

نکات کاربردی در هنگام تحقیق

۱. سعی شود دامنه تحقیق محدود در نظر گرفته شود.

۲. ازنظر آیین نگارش فارسی و انگلیسی بدون مشکل باشد.

۳. عنوان مشخص‌کننده مفهوم کلی محتواي پژوهش باشد.

۴. عنوان واضح و روشن باشد.

۵. عنوان کوتاه و در حد امکان مختصر باشد.

۶. در عنوان از کلمات اختصاري مبهم استفاده‌نشده باشد.

۷. در عنوان فارسی از بکار بردن کلمات اختصاري انگلیسی خودداری شود.

۸. در صورت لزوم زمان و مکان عنوان پژوهش ذکر شود.

۹. در عنوان از عبارت‌های منفی و پیش‌داوری خودداري شده باشد.

۱۰. عنوان هم‌زمان به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته‌شده باشد.

۱۱. عنوان را غیر سؤالی مطرح نمایید.

۱۲. از کلمات مناسب و مطلوب استفاده شود.

۱۳. گاهی اوقات ذکر روش کار در عنوان بر اعتبار طرح می‌افزاید.

۱۴. جامع و کامل باشد.

۱۵. تا حد امکان کوتاه باشد.

۱۶. عارى از پیش‌داوری باشد.

۱۷. عبارت گویا باشد و گیج‌کننده نباشد. از اختصارات که ممکن است مخفف عبارات مختلفی باشند پرهیز شود.

۱۸. در تحقیقات توصیفی بیان مکان و زمان تحقیق در عنوان ضرورت دارد.

۱۹. در عنوان دقیقاً آنچه محقق به دنبال تعیین آن است بیان شود.

۳-۲) نوع پژوهش در تهیه پروپوزال

۱. پژوهش بنیادی

پژوهشی است که به‌طور عمده براي گسترش مرزهاي دانش، بدون در نظر گرفتن استفاده‌ی علمی خاص براي کاربرد آن انجام می‌گیرد.

 2. پژوهش کاربردی

پژوهشی است که استفاده‌ی علمی خاصی براي نتایج حاصل از آن، در نظر گرفته می‌شود و به‌طور غالب، جنبه‌ی تئوري- تجربی دارد.

۳. پژوهش توسعه‌ای

پژوهشی است که به‌طور عمده جنبه‌ی تجربی دارد و به نوآوري یا بهبود در روش‌ها، مکانیزم‌ها، دستگاه‌ها و

محصولات منجر می‌شود.

 3-3) کلیدواژه‌ها در نگارش پروپوزال

کلمات کلیدي واژگانی مهم و کلیدي در یک پژوهش هستند که نویسنده از عنوان و محتواي پروپوزال برداشت کرده و به کمک آن‌ها موضوع اصلی پروپوزال را بیان می‌کند و به خواننده کمک می‌کند تا متوجه گردد که چه مفاهیم و موضوعاتی در پروپوزال موردتوجه قرارگرفته‌اند.

۴. طرح مسئله و اهمیت پژوهشی آن

در بیان مسئله نکات زیر بایستی گنجانده شود:

۱. تعریف موضوع تحقیق

۲. اهمیت موضوع تحقیق

 • این‌که به ثمر رساندن این پژوهش چه کاربردهایی خواهد داشت و یا این‌که باعث حل چه مشکل یا مشکلات می‌شود در حیطه اهمیت و ضرورت شماست.
 • براي نگارش این قسمت از تحقیق، کاربردی‌تر فکر کنید. سعی کنید این قسمت را واقع‌بینانه و کامل‌تر مطرح کنید، با این کار خود را ازلحاظ روحی براي ادامه تحقیق تقویت کرده‌اید.

۳. نحوه برخورد با موضوع تحقیق در حال حاضر

۴. دلایل انتخاب موضوع تحقیق (عوارض ناشى از تداوم وضع موجود، وجود تناقض‌ها و معرفى راه‌حل مشکل)

۵. انتظار از نتیجه تحقیق (فواید ناشى از اجراى طرح)

نکته: در این قسمت از منابع استفاده می‌شود.

۶. مسئله یا مشکل احساس شده به‌روشنی تعریف شود.

۷. آثار حاصل از تداوم مشکل تشریح شود.

۸. این‌که چگونه انجام پژوهش به حل مشکل کمک خواهد کرد بیان شود.

۹. به‌ضرورت انجام پژوهش و تأثیر آن در بهبود و ارتقاي امور اشاره شود.

۱۰. حدود مشکل به‌طور کامل تشریح شود.

۱۱. در بیان مسئله از کل به‌جز و از عمومی به اختصاصی بر اساس یک نظم منطقی تدوین شود.

۱۲. بیان مسئله مستند به اطلاعات مناسب مربوط جدید و معتبر باشد.

۱۳. دلایل انجام پژوهش به‌طور کامل تشریح شود.

۱۴. بیان مسئله حاوي اطلاعات کلی و زمینه‌ای مربوط باشد.

۱۵. در بیان مسئله پیوستگی مطالب رعایت شده باشد.

۱۶. افراد و سازمان‌های ذینفع نامبرده شود.

۵. اهداف پژوهش در نوشتن تحقیق

۱. هدف پژوهش به ما می‌گوید به کجا می‌خواهیم برسیم.

۲. اهداف پژوهش باید:

 • از بطن مسئله استخراج‌شده باشند.
 • واقع‌بینانه باشند.
 • قابل‌دسترس باشند.
 • قابل‌اندازه‌گیری یا سنجش باشند.

۲ هدف کلی پژوهش

 1. هدفی که آنچه را مطالعه به‌طورکلی به آن دست خواهد یافت بیان کند.

 2. در قالب یک جمله و به‌طور رسا و قابل‌فهم بیان می‌گردد.

۳ هدف جزئی پژوهش

۱. اهدافی که از شکستن هدف کلی به اجزا کوچک‌تر به دست خواهند آمد. هدف اختصاصی قابل‌اندازه‌گیری است.

۲. باید ابعاد گوناگون مسئله و عوامل کلیدي متأثرکننده و یا ایجادکننده آن را پوشش دهند.

۳. باید ازنظر منطقی به‌هم‌پیوسته باشند.

مثال:

عنوان: بررسی ژنتیکی توده‌های بومی گاودانه (. (Vicia ervilia L شمال غرب ایران با استفاده از مطالعات سیتوژنتیکی و نشانگر مولکولی SSR.

کلیدواژه‌ها: گاودانه، تنوع ژنتیکی، مطالعات سیتوژنتیکی، نشانگرهاي ریز ماهواره

اهداف:

 1. جمع‌آوری بذور توده‌های گاودانه شمال غرب کشور متعلق به استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان

۲. بررسی اولیه تنوع توده‌های بومی گاودانه شمال غرب کشور ازلحاظ صفات مورفولوژیک و زراعی

 3. انجام مطالعات کروموزومی به‌منظور تعیین سطح پلوئیدي و کاریوتیپ توده‌های بومی گاودانه شمال غرب کشور و یافتن قرابت و خویشاوندي بین توده‌های موردمطالعه

۴. ارزیابی تنوع ژنتیکی درون و بین توده‌های بومی گاودانه شمال غرب کشور با استفاده از نشانگرهاي ریز ماهواره‌ها

۶. فرضیه‌ها در نگارش پروپوزال (تحقیق)

۱. فرضیه عبارت است از یک بیانیه حدسی و احتمالی درباره چگونگی روابط بین چند متغیر

۲. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره چگونگی روابط بین پدیده‌ها، اشیاء، متغیرها

۳. فرضیه حدسی موقتی است که درست بودن یا نبودن آن باید آزمایش شود.

باید تصویري علمی از چگونگی متغیرها و نحوه ارتباط و تأثیرگذاری آن‌ها با یکدیگر را ارائه دهید تا بر اساس آن تلاش کاوشگرانه خود را آغاز نمایید و در ادامه از صحت‌وسقم آن مطلع شوید.

6. فرضیه‌ها در نگارش پروپوزال (تحقیق)

 

ویژگی‌های مهم هر فرضیه در تحقیق

به‌این‌ترتیب، هر فرضیه قاعدتاً باید داراي ویژگی‌های زیر باشد:

الف) ازنظر علمی روشن و درعین‌حال، استوار و منطقی باشد.

ب) در چارچوب مباحث علمی قابل توجیه و ادراک باشد.

ج) ازنظر روش‌شناسی و شیوه‌های تحقیقاتی قابل‌بررسی و پیگیري باشد.

بنابراین لازم است به بررسی پیشینه تحقیق بپردازد و به‌دقت پژوهش‌های قبلی انجام‌شده را مطالعه کند. فرضیه به‌صورت جمله اخباري مطرح می‌شود و بیانگر نتایجی است که محقق انتظار دارد و احتمال می‌دهد در ادامه (بدون سوگیري) به آن برسد.

۷. مروري بر پژوهش‌های انجام‌شده

در پیشینه تحقیق، تمام مطالعاتی که به طریقی با موضوع و مسئله موردبررسی ارتباط دارند، موردبررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند. این مطالعات ممکن است در محل یا حیطهۀ مکانی موردبررسی و یا در سایر محل‌ها و نواحی به انجام رسیده باشد. به‌هرتقدیر، در این قسمت محقق می‌کوشد با بررسی مطالعات مشابه دیگر، به وجوه تمایز مطالعه خود با دیگر بررسی‌ها بپردازد و از این طریق، جنبه‌های نوجویانه و بدیع بررسی‌های خود را نشان دهد.

فواید مرور متون پژوهش

۱. محقق به موضوع اشراف زیادتري پیدا می‌کند.

۲. اقدام به دوباره‌کاری و تکرار نخواهد کرد.

۳. از روش کار دیگران آگاه شده و با مسائل و مشکلات آن آشنا می‌شود.

۴. آشنایی با روش اجراي تحقیق (تعریف متغیرها، تعیین اهداف، نوشتن سؤالات و فرضیه‌های تحقیق و فن‌های آماري)

۵. در بررسی و ارزیابی فرضیه‌ها و نتیجه‌گیری از آن‌ها استفاده می‌کند.

۶. اجتناب از مشکلات و اشتباهات و آشنا شدن با محدودیت‌های احتمالی

منابع مورداستفاده در نگارش پروپوزال

۱. کتب

۲. مقالات

۳. نشریات

۴. پایان‌نامه‌ها

۵. Internet

۶. منابع الکترونیکی

نکات مهم در هنگام نوشتن منابع

۱. این قسمت نباید صرفاً پاراگراف‌هاي متوالی از خلاصه پژوهش‌های مربوط به مسئله باشد، بلکه باید به ترتیب خاصی تنظیم شود و مطالب به همدیگر مرتبط باشند.

۲. برخی نیز هنگام نت‌برداری از نوشتن منبع مورداستفاده غفلت می‌کنند و در آینده دچار مشکل می‌شوند.

۳. محقق موظف است اصول اخلاقی و علمی را در منبع نویسی رعایت کند.

۴. لازم است نام و نام خانوادگی، سال و موضوع خلاصه‌ای از نتایج تحقیق افراد قبلی را ذکر کنید. ازاین‌رو هنگام مطالعه و نوشتن تحقیقات قبلی باید مشخصات کامل مقاله یا پایان‌نامه را یادداشت کنید.

مطرح کردن سؤالات در تحقیق (اختیاري)

به‌عنوان یک اصل، برای هر هدف توصیفي یک سؤال و برای هر هدف تحلیلي یک فرضیه مطرح می‌شود.

هدف توصیفی ← سؤال

هدف تحلیلی ← فرضیه

مثال

 • تعیین میانگین فشارخون در افراد بالاي ۱۱ سال تهرانی
 • میانگین فشارخون در افراد بالاي ۱۱ سال تهرانی چقدر است؟
 • تعیین ارتباط پرفشاري خون با میزان درآمد در افراد بالاي ۱۱ سال تهرانی
 • پرفشاري خون با میزان درآمد در افراد بالاي ۱۱ سال تهرانی ارتباط دارد.
 • پرفشاري خون در افراد پردرآمد بالاي ۱۱ سال تهرانی بیشتر است.

۸. روش انجام پژوهش (پروپوزال)

۸-۱) جامعه آماري موردمطالعه

جامعه موردمطالعه، جمعیتی است که مطالعه بر روي آن انجام می‌شود. لزوماً این جامعه انسان‌ها نیستند بلکه می‌تواند پدیده‌ها، اشیا و موجودات زنده باشند.

متغیرها:

مشخصه یک فرد، چیز، پدیده یا پیام موردنظر است که:

۱. قابل‌اندازه‌گیری بوده.

۲. می‌تواند مقادیر مختلفی بپذیرد.

آشنایی با دو نوع متغیر

دسته‌بندی نوع ۱:

۱. متغیر کیفي

۲. متغیر کمي: آن متغیري است که با عدد نمایش داده می‌شود.

الف) متغیر کمی پیوسته: مقادیر کسري را می‌پذیرد: سن-قد-وزن

ب) متغیر کمی گسسته: مقادیر کسري را نمی‌پذیرد: تعداد انگشتان

دسته‌بندی نوع ۲:

۱. متغیر فاصله‌ای: (Scale) براي بعضی از متغیرها ازجمله ارتفاع گیاه، وزن هزار دانه و هر متغیر کمی دیگر که با عدد نشان داده می‌شوند استفاده می‌گردند.

۲. متغیر ترتیبي (Ordinal): بعضی از متغیرها مثل شدت بیماري که مجموعه مقادیر آن‌ها تعدادي از پیش مشخص‌شده است از این نوع متغیر استفاده می‌شود. به‌عنوان‌مثال درشدت بیماري مقادیر به‌صورت مقاوم، نیمه مقاوم و حساس می‌باشند، از این نوع متغیر استفاده می‌شوند.

۳. متغیر اسمي (Nominal): بعضی از متغیرها مانند رنگ گل، نوع رقم و محل کاشت که به‌صورت کمی بیان نمی‌شوند و با یکدیگر قابل‌مقایسه نیستند از این نوع متغیر استفاده می‌شوند.

۸-۲) حجم نمونه و روش نمونه‌گیری

لازم است دانشجو با توجه به حجم جامعه آماري و دامنۀ بررسی‌های خود، نسبت به انتخاب شیوه نمونه‌گیری مناسب اقدام نماید نمونه‌ها را می‌توان به شیوه‌های کیفی و یا کمی انتخاب نمود. براي انتخاب کمی نمونه‌ها، روش‌ها (و فرمول‌هاي) مختلفی براي تعیین حجم نمونه وجود دارد که در این مورد ضروري است، دانشجو به کتاب‌های مناسب روش تحقیق مراجعه نماید.

روش‌های نمونه‌گیری (نمونه‌گیری احتمالي)

۱. نمونه‌گیری تصادفي ساده: انتخاب به‌صورت تصادفی.

۲. نمونه‌گیری نظام‌مند: انتخاب نمونه از طریق تقسیم حجم جامعه به حجم نمونه و تعیین فاصلۀ نمونه‌گیری و انتخاب هر مورد تا سقف موردنظر (نامحدود).

۳. نمونه‌گیری طبقه‌ای: انتخاب نمونه از میان واحدهاي جامعه که ازنظر صفت موردمطالعه گروه‌بندی‌شده‌اند.

۴. نمونه‌گیری خوشه‌ای: انتخاب نمونه از میان افراد جامعه که در دسته‌هایی خوشه‌بندی‌شده‌اند.

۵. نمونه‌گیری مرحله‌ای: انتخاب خوشه‌ها به‌طور تصادفی و نمونه‌گیری از خوشه‌های منتخب.

۸-۳) روش گردآوري اطلاعات در پروپوزال نویسی

براي گردآوری داده‌های موردنیاز جهت تحلیل ویژگی‌های هر پدیده یا رخداد موردبررسی به شیوه‌های مختلفی می‌توان متوسل شد. مراجعه به منابع آماري، گزارش‌ها و منابع تحقیقی، انواع مشاهده، پرسشگري میدانی، انجام مصاحبه و نمونه‌گیری و نمونه‌برداری ازاین‌گونه شیوه‌ها به شمار می‌رود. محقق باید با توجه به ماهیت و دامنۀ تحقیق قادر باشد به انتخاب و اعمال شیوه‌های مناسب همت گمارد در این راه، مراجعه دانشجو به کتاب‌های روش تحقیق و مشورت با استادان راهنما و مشاور مسلماً راهگشا خواهد بود.

۸-۴) ابزار گردآوري اطلاعات در تحقیق

۸-۵) روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

در تحلیل داده‌ها معمولاً از روش‌های کمی و آماري استفاده می‌شود. امروزه، برنامه‌های نرم‌افزاری مختلفی براي تحلیل آماري داده‌ها در اختیار است. آشکار است که در تحلیل داده‌ها می‌توان از روش‌های کیفی نیز بهره گرفت.

۹. فهرست منابع در نگارش پروپوزال

 

برای اطلاعات بیشتر روی لینک کلیک کنید.

 

نکته: حتی‌الامکان از منابع خارجي نیز استفاده شود.

۱۰. زمان و طول اجراي مدت تحقیق

10. زمان و طول اجراي مدت تحقیق

۱۱. اطلاعات مربوط به هزینه‌های پایان‌نامه

الف) آيا براي انجام اين پژوهش، از سازمان‌های ديگر نيز درخواست اعتبارشده است؟  بلي خير

در صورت مثبت بودن پاسخ، نام سازمان و نتیجه‌ی حاصل را ذكر نماييد:

11. اطلاعات مربوط به هزینه‌های پایان‌نامه

۱۲. ضمایم در نوشتن تحقیق (پروپوزال)

12. ضمایم در نوشتن تحقیق (پروپوزال)

جمع‌بندی:

◄‏سعي کنید کلمات اضافي را از عنوان پروپوزال حذف کنید.

◄‏از نوشتن موارد اضافه در پروپوزال، مثل عریضه‌نویسی برای استاد راهنما و غیره، جداً خودداری کنید. از توضیح اضافه هم پرهیز نمایید.

◄‏در مورد نگارش انگلیسي، حتماً درباره متن پروپوزال با یک مترجم و یا کسي که انگلیسي ادبي را به‌خوبی می‌داند مشورت کنید. متن پروپوزال می‌بایست به لحاظ علمي و ادبي هیچ غلطي نداشته باشد.

◄ پروپوزال را جدی بگیرید! سنجش علمي شما درواقع فقط از طریق پروپوزال میسر است. پس تمام تلاش و دانش خود را برای تنظیم آن به کار بگیرید.

 

برای طراحی داخلی، طراحی نقشه و طراحی نما ساختمان می توانید سفارش خود را به صورت آنلاین در سایت ما ثبت کنید!!

بیشترین ها
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان